Διατροφή με υψηλές πρωτεΐνες

Ακολουθούν αποσπάσματα από μία σειρά άρθρων και ερευνών πάνω στους ρόλους της πρωτεΐνης και του φωσφόρου στη δίαιτα των σκύλων με νεφρική ανεπάρκεια  Aποσπάσματα από αυτά τα άρθρα παραθέτονται όμως θα ήταν καλύτερο να διαβάσετε τα άρθρα στην ολότητα τους εάν αντιμετωπίζετε σκύλο με νεφρική ανεπάρκεια, καθώς πολλά από αυτά περιέχουν πληθώρα πληροφοριών που δεν είναι δυνατόν να παραθετούν εδώ.

Σκύλοι με νεφρικά προβλήματα  by Dr. Lucy Pinkston, D.V.M.
“Καθώς τα υποπροϊόντα της πέψης πρωτεϊνών είναι οι βασικές τοξίνες που πρέπει να αποβάλλονται από τα νεφρά, μία προφανής υπόθεση που θα έκανε κανείς θα ήταν να κόψει την πρωτεΐνη, έτσι τα νεφρά δεν θα είχαν πολλή δουλειά να κάνουν…. Όμως υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις  που καταδεικνύουν πως οι απαιτήσεις σε πρωτεΐνη στην πραγματικότητα, αυξάνονται ελαφρώς  για σκύλους που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Κατά συνέπεια, ο αυστηρός περιορισμός της πρωτεΐνης για έναν τέτοιο σκύλο είναι πιθανό να οδηγήσει στον πρωτεϊνικό υποσιτισμό, παρόλο το γεγονός ότι τα επίπεδα  του αζώτου στο αίμα  (το βασικό υποπροϊόν μεταβολισμού της πρωτεΐνης) θα ήταν αντιστοίχως χαμηλότερα.” Αυτό το άρθρο περιέχει πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών σε εύκολη ανάγνωση.

Η διατροφή με υψηλά επίπεδα πρωτεϊνης είναι επιζήμια για τα νεφρά του σκύλου;  from the Veterinary Services Department, Drs. Foster & Smith, Inc.
“ Ο μύθος ότι οι δίαιτες υψηλές σε πρωτεΐνες είναι βλαβερές για τα νεφρά πιθανόν να ξεκίνησε επειδή, στο παρελθόν, οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τοποθετούνταν κατά κανόνα σε δίαιτες χαμηλές σε πρωτεΐνες (συνεπώς χαμηλές σε  άζωτο). Τώρα τους βάζουμε συχνά σε μία δίαιτα, όχι απαραιτήτως χαμηλή σε πρωτεΐνες, όμως να περιέχει πρωτεΐνες πιο εύπεπτες έτσι ώστε να υπάρχουν λιγότερα υποπροϊόντα  αζώτου.”

Η Μυθολογία του Περιορισμού των Πρωτεϊνών για τους Σκύλους με Μειωμένη Νεφρική Λειτουργία. by Kenneth C. Bovee, DVM, MMedSc
“Ο Morris μεταγενέστερα ανέπτυξε, παρασκεύασε και πούλησε μία δίαιτα χαμηλή σε πρωτεΐνες, KD, για σκύλους με νεφρική ανεπάρκεια. Αυτός και άλλοι ήταν επηρεασμένοι  από την εσφαλμένη θεωρία υπερτροφίας  για έκκριση ουρίας όπως υποστήριξε η  Addis. Παρόλο που δεν εκδόθηκαν ποτέ πειραματικά ή κλινικά δεδομένα για την υποστήριξη της ωφελιμότητας αυτής της δίαιτας ή των άλλων, η ιδέα ήταν ευρέως αποδεκτή χωρίς έλεγχο από την κτηνιατρική βιβλιογραφία.” Αυτό το άρθρο μιλά για την ιστορία του πρωτεϊνικού περιορισμού, και περίπου δέκα πρόσφατες πειραματικές έρευνες που έχουν αποτύχει στην παροχή αποδείξεων για την επιρροή της μειωμένης διατροφικής πρωτεΐνης  στην πορεία της νεφρική ανεπάρκειας. Αυτό το άρθρο δεν υπάρχει πλέον στο διαδίκτυο, δίνεται όμως η δυνατότητα παροχής  αντιγράφου του, το οποίο μπορούμε να στείλουμε σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να το μελετήσει. (ζητήστε Bovee.pdf)

Διατροφή και Νεφρική Λειτουργία από την Αναφορά Έρευνας της Purina
“Η Διατροφική Πρωτεΐνη και Νεφρική Λειτουργία: Αποτελέσματα πολλαπλών μελετών καταδεικνύουν πως δεν υπήρχαν αρνητικές συνέπειες από τις δίαιτες υψηλές σε πρωτεΐνες. ” Αυτή η αναφορά περιλαμβάνει πληροφορίες για την μεταβολική οξείδωση και για της ευεργετικές επιδράσεις των Ωμέγα-3 ουσιωδών λιπαρών  σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Οι πλήρεις αναφορές σε καθεμία από τις τρείς μελέτες που παραθέτονται σε αυτήν την αναφορά δεν είναι διαθέσιμες πλέον στο διαδίκτυο, όμως έχω αντίγραφα και μπορώ να τα στείλω σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μελετήσει περαιτέρω, όπως ακολουθούν : “Επιδράσεις Διατροφικών Λιπιδίων στη Νεφρική Λειτουργία στους Σκύλους και στις Γάτες”  (ζητήστε Brown.pdf), “ Επιδράσεις Κατανάλωσης Διατροφικής Πρωτεΐνης στις Νεφρικές Λειτουργίες”(ζητήστε  Finco.pdf) και “ Acid-Base,Ηλεκτρολύτες, και Νεφρική Ανεπάρκεια” (ζητήστε  Polzin.pdf)

Ταΐζοντας τον Μεγαλύτερο σε Ηλικία Σκύλο from the SpeedyVet Clinical Nutrition Library.
“Η εικασία ήταν ότι οι δίαιτες χαμηλές σε πρωτεΐνες καθυστερούσαν την πορεία της νεφρικής φθοράς. Αυτή η υπόθεση διαψεύθηκε, χρησιμοποιώντας  σκύλους με μερική νεφρεκτομή, οι οποίοι δεν έδειξαν καθόλου ουρεμικά σημάδια  και είχαν μειωμένη αλλά σταθερή νεφρική λειτουργία για 48 μήνες. Αυτοί οι σκύλοι ήταν καλύτερα σε δίαιτες μετριασμένες σε πρωτεΐνη από ότι σε δίαιτες χαμηλές σε πρωτεΐνη. Δεν υπάρχει απόλυτη απόδειξη ότι η υψηλή κατανάλωση πρωτεϊνών προξενεί βλάβες στα νεφρά των σκύλων, ή ότι η μείωση της κατανάλωσης πρωτεϊνών στους σκύλους με νεφρική δυσλειτουργία οδηγεί στη διατήρηση της νεφρικής δομής ή λειτουργίας.”

Διατροφική Διαχείρηση Χρόνιας Πολυουρικής Νεφρικής Ανεπάρκειας from the SpeedyVet Clinical Nutrition Library
“Ο περιορισμός της Διατροφικής Πρωτείνης βελτιώνει τα κλινικά σημάδια και ποιότητα ζωής των  ουρεμικών ζώων και με φυσική παρουσία και πειραματική νεφρική ανεπάρκεια ….Ωστόσο είναι ιδιαίτερα αμφισβητίσημο εάν ο περιορισμός της πρωτεΐνης είναι κατάλληλος για τον αζωθεμικό  και όχι για τον  ουρεμικό ασθενή. Ο βασικός κίνδυνος για τον περιορισμό της πρωτεΐνης είναι η πρωτεϊνική έλλειψη. Οι απαιτήσεις σε πρωτεΐνες και αμινοξέα για τους σκύλους και τις γάτες με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια δεν έχουν εδραιωθεί ακόμη, όμως μπορούν άνετα να αυξηθούν…. Η βασική δικαιολογία για τον περιορισμό των πρωτεϊνών στην αρχή της πορείας της νεφρικής ανεπάρκειας θα ήταν – αν ήταν αποδεδειγμένο- ότι καθυστερεί την πορεία της ασθένειας. Τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα δεν υποστηρίζουν αυτήν την υπόθεση για τους σκύλους. Η διατροφική Πρωτεΐνη έχει αποδειχθεί ότι επιδρά στην νεφρική  αιμοδυναμική του σκύλου, εντούτοις, ο μετριασμένος περιορισμός πρωτεΐνης  δεν ανακουφίζει την υπέρταση, την υπερδιύληση και την υπερτροφία του νεφρικού σπειράματος… Έτσι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο μετριασμένος περιορισμός της πρωτεΐνης καθυστερεί την πορεία της νεφρικής ανεπάρκειας στους σκύλους, και δεν συνίσταται στους σκύλους που δεν είναι ουρεμικοί”

Διαλευκαίνοντας τους Μύθους  για την Πρωτεΐνη from Today’s Breeder Magazine
“Εν αντιθέσει, οι έρευνες των τελευταίων δέκα χρόνων έχουν δείξει ότι οι πρωτεΐνες δεν είναι επιζήμιες για τα νεφρά των σκύλων. Σε μελέτες που διεξήχθησαν στο Πανεπιστήμιο της Georgia στις αρχές του 1990, σε σκύλους με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια εξίσου με σκύλους μεγαλύτερης ηλικίας με μόνο ένα νεφρό, με επίπεδα πρωτεΐνης στο 34% δεν προκάλεσε αρνητικές επιδράσεις…. Σε άλλες μελέτες , ο David S. Kronfeld, Ph.D., κατέδειξε πως σε σύγκριση με τις δίαιτες υψηλές σε πρωτεΐνη  -ή χαμηλές σε πρωτεΐνη- οι δίαιτες μετριασμένες σε πρωτεΐνη, αυτές έως 34% πρωτεΐνη, δεν είχε καμία αρνητική επίδραση στους σκύλους με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και σχετίστηκαν με την γενική βελτίωση. ”

Ενισχύστε το Δοχείο Τροφής για τον Σκύλο που Γερνά by Susan Thorpe-Vargas, Ph.D. and John C. Cargill, M.A., M.B.A., M.S.
“Λόγω συγκεκριμένων βιοχημικών απαιτήσεων, ο υγιής σκύλος που γερνά απαιτεί περίπου 50% περισσότερη πρωτεΐνη από ότι ο νεαρός ενήλικος, και ανάλογα με την  ποιότητα της πρωτεΐνης θα πρέπει να αποτελεί το 20 με 30% της συνολικής κατανάλωση θερμίδων…. Έως πρόσφατα, ο περιορισμός της πρωτεΐνης συνιστούταν στην προσπάθεια για την προστασία της νεφρικής λειτουργίας. Περιορίζοντας τις πρωτεΐνες αποτυγχάνει να εμποδίσει  προβλήματα ουρικού φιλτραρίσματος. … Πράγματι, πιο πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η διατροφική πρωτεΐνη δεν είναι επιβλαβής  για την λειτουργία των νεφρών. Αντιθέτως, ο περιορισμός πρωτεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε εξασθενημένη επούλωση πληγών, φθίνουσα λειτουργία ανοσοποιητικού  και μειωμένες δραστηριότητες ενζύμων και κυτταρικών αναπλασιών. Αυτοί οι σκύλοι με εξασθενημένη  νεφρική λειτουργία είναι καλύτερα με περιορισμό του διατροφικού φωσφόρου, εντούτοις περιορίζοντας αυτό το μεταλλικό στοιχείο είναι απίθανο να καθυστερήσει  η εκδήλωση της νεφρικής πάθησης ή να ευεργετήσει υγιή σκύλους που γερνούν. ”

Διατροφική Διαχείριση για Κλινικές Διαταραχές σε Σκύλους από το περιοδικό  του Ινδικού Κτηνιατρικού Συλλόγου,  Kerala
“Πρόσφατη έρευνα πάνω στην διατροφική πρωτεΐνη και τα νεφρά φανερώνουν ότι

  • η διατροφική πρωτεΐνη δεν προκαλεί νεφρική ανεπάρκεια
  • η διατροφική πρωτεΐνη δεν φαίνεται να σχετίζεται με πορεία της χρόνια νεφρικής ανεπάρκειας
  • ο ακατάλληλος περιορισμός της διατροφικής πρωτεΐνης μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στα υγιή ή ήδη εκτεθειμένα σε κίνδυνο νεφρά.”

Νεφρική Ανεπάρκεια from the Iams nutrition symposium
“‘Για χρόνια, οι επιστήμονες και οι κτηνίατροι αντιμετώπιζαν την νεφρική ανεπάρκεια μειώνοντας τα επίπεδα πρωτεΐνης στις δίαιτες’ είπε ο Gregory Reinhart PhD, ερευνητής για την Iams. ‘Εχοντας δουλέψει με επιφανή πανεπιστήμια, έχουμε διαπιστώσει ότι ο περιορισμός της πρωτεΐνης στη δίαιτα του σκύλου μπορεί να προκαλέσει περισσότερο κακό από ότι καλό, βάζοντας το ζώο συντροφιάς σε κίνδυνο πρωτεϊνικής ανεπάρκειας.’ ”

Χειρίζοντας μία Νεφρική Κρίση by Martha S. Gearhart, DVM
“…τουλάχιστον μία έρευνα έχει πάρει μερικές ομάδες σκύλων με νεφρική ανεπάρκεια και τους έχει ταΐσει με δίαιτες που διέφεραν στα επίπεδα πρωτεΐνης και φωσφόρου. Οι ομάδες με αυστηρώς περιορισμένο φώσφορο έζησε περισσότερο από τις ομάδες με φυσιολογικά ή υψηλά επίπεδα φωσφόρου. Η κατανάλωση πρωτεΐνης δεν επηρέασε καθόλου την μακροζωία….
Είναι ουσιώδες να θυμόμαστε ότι ο φώσφορος είναι πιο σημαντικός από την πρωτεΐνη  –το να ταϊζεις  λαχανικά και ανάλατα κράκερς έναν σκύλο με νεφρική ανεπάρκεια δεν θα προσθέσει πρωτεΐνη αλλά φώσφορο.”

Διατροφική Πρωτεϊνη και τα Νεφρά by Patricia Schenck, DVM, PhD, Veterinary Nutritionist
“Οι δίαιτες υψηλές σε  πρωτεΐνη προκαλούν αύξηση της ροής του αίματος στα νεφρά (ρυθμός διύλησης του νεφρικού σπειράματος). Ο μύθος λέει πως εάν  περιοριστεί η διατροφική πρωτεΐνη, θα προκαλέσει τα νεφρά να λειτουργούν λιγότερο, και έτσι θα ‘γλιτώσουν’ από τη ζημιά τα νεφρά. Έτσι στο παρελθόν, πολλοί  έχουν προτείνει δίαιτες χαμηλές σε πρωτεΐνη για τον σκύλο, προκειμένου να αποφύγουν την ανάπτυξη νεφρικής πάθησης. Σε αυτό έχουν εστιάσει σημαντικές έρευνες τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη για να στηρίξει αυτήν την θεωρία. Το τάισμα χαμηλών επιπέδων διατροφικής πρωτεΐνης  ΔΕΝ αποτελεί προστατευτικό μέτρο κατά της ανάπτυξης νεφρικής πάθησης. Η μείωση της διατροφικής πρωτεΐνης στους γηραιότερους σκύλους , δεν θα τους προστατέψει από νεφρικές παθήσεις. Στην πραγματικότητα, η μείωση της διατροφικής πρωτεΐνης στους γηραιότερους σκύλους μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Καθώς γερνούν τα κατοικίδια, η ικανότητα απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων μειώνεται. Το μεγαλύτερο σε ηλικία κατοικίδιο στην πραγματικότητα απαιτεί υψηλότερο επίπεδο  πρωτεϊνών για την διατήρηση των αποθεμάτων πρωτεΐνης από ότι οι πιο νεαροί σκύλοι. ”

“Ο περιορισμός της διατροφικής πρωτεΐνης είναι κατάλληλος στην νεφρική ανεπάρκεια όταν η ασθένεια έχει γίνει σοβαρή. Ο περιορισμός της πρωτεΐνης είναι βασισμένη στην εμφάνιση κλινικών ενδείξεων. Έχει προταθεί να ξεκινά ο περιορισμός της πρωτεΐνης  όταν το BUN (blood urea nitrogen) του σκύλου είναι μεγαλύτερο από 80 mg/dL [28.6 mmol/L], και όταν ο ορός κρεατινίνης  είναι μεγαλύτερος από 2.5 mg/dL [221 µmol/L]. Εξίσου το BUN και ο ορός κρεατινίνης  είναι καλές ενδείξεις της νεφρικής λειτουργίας. Η πρωτεΐνη περιορίζεται σε μία προσπάθεια να διατηρηθεί το BUN κάτω από 60 mg/dL [21.4 mmol/L].  Η διατροφική πρωτεΐνη ενδεχομένως να χρειαστεί να ελαττωθεί με τον καιρό καθώς εξελίσσεται η  νεφρική ανεπάρκεια.”

Οι Επιδράσεις Διαιτών  Χαμηλές σε Φώσφορο, Μέτριες σε Πρωτεΐνη σε Σκύλους με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια.
“Σε αυτήν την έρευνα, 60 σκύλοι με ΧΝΑ(Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια) σε αρχικό στάδιο ταΐζονταν είτε με Δίαιτες Μετριασμένες σε Πρωτεΐνη (ΔΜΠ ομάδα) ή μία Απτική Δίαιτα (ΣΔ ομάδα) που περιείχαν αντιστοίχως 0,36% φώσφορο, 27%  πρωτεΐνη, και 0,38% φώσφορο, 21,5 πρωτεΐνη ξηράς τροφής, για μία περίοδο 28 εβδομάδων….
Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, μπορούμε να συμπεράνουμε  ότι πολλοί σκύλοι με ήπιας έως μέτριας μορφής ΧΝΑ μπορούν να επωφεληθούν από την έγκαιρη διάγνωση της κατάστασης και της διατροφικής διαχείρισης χρησιμοποιώντας μία δίαιτα χαμηλή σε φώσφορο και με μετριασμένη περιεκτικότητα πρωτεΐνης.”

Διατροφική Πρωτείνη by Dr. Jeff Vidt, specialist in Chinese Shar-Pei and Renal Amyloidosis

  • “Αυξημένα επίπεδα διατροφικής πρωτεΐνης δεν φαίνεται να αλλάζουν το ρυθμό εξέλιξης της νεφρικής ανεπάρκειας. Τα επίπεδα πρωτεΐνης στην δίαιτα δεν φαίνεται να επιδρούν στη θνησιμότητα, στο ρυθμό εξέλιξης της  ουρεμίας ή την ανάπτυξη νεφρικών ουλών .
  • Μειωμένα επίπεδα πρωτεΐνης στην δίαιτα μπορεί να εξασθενήσουν την ανοσοποιητική απόκριση, να ελαττώσουν τα επίπεδα αιμογλομπίνης , να προκαλέσουν αναιμία, και να μειώσει τα συνολικά επίπεδα πρωτεΐνης και να οδηγήσει στην απώλεια μυών.
  • Τα επίπεδα διατροφικής πρωτεΐνης δεν φαίνεται να σχετίζονται με την εξέλιξη της νεφρικής πάθησης ή να παίζουν προληπτικό ρόλο στην νεφρική ανεπάρκεια.
  • Όταν το BUN  είναι μεγαλύτερο από 75mg/dl [26.8 mmol/L]  και/ή εμφανιστούν ενδείξεις ουρεμίας , ενδείκνυται μετριασμένος περιορισμός της πρωτεΐνης προκειμένου να μειωθεί το  BUN και οι κλινικές ενδείξεις. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται ακόμη ο περιορισμός του φωσφόρου. ”

Περιορισμός Πρωτεΐνης και Νεφρική Πάθηση  αποσπάσματα από  Kirk’s Current Veterinary Therapy XII.
“Πιθανόν η πιο διακεκριμένη κλινική δοκιμή, εξετάζοντας τις επιδράσεις των διαιτών υψηλές σε πρωτεΐνες στην διάρκεια εξέλιξης Χρόνιας Νεφρικής Πάθησης (CRD),  ομάδες σκύλων διαγνωσμένα με Χρόνια Νεφρική Πάθηση ταΐζονταν με δίαιτες είτε υψηλές σε πρωτεΐνη ή χαμηλές σε πρωτεΐνη. Δεν παρατηρήθηκε ουσιαστική διαφορά στο ρυθμό εξέλιξης της Χρόνια Νεφρικής Πάθησης (CRD) στην ομάδα των υψηλών πρωτεϊνών  σε σύγκριση με την ομάδα χαμηλών πρωτεϊνών. Επομένως, η υπερβολική πρωτεΐνη στην δίαιτα τους δεν φάνηκε να επιβαρύνει την νεφρική λειτουργία ακόμη και με την παρουσία υψηλών ενδογενών επιπέδων πρωτεΐνης που σχετίζεται με την ασθένεια. Στην πραγματικότητα, σε ατομική βάση μερικοί από τους σκύλους με Χρόνια Νεφρική Πάθηση (CRD) από την ομάδα υψηλής πρωτεΐνης καλλιτέρευσαν. Αυτό το εύρημα αποφαίνεται να συνδέεται με το γεγονός ότι απαιτείται πρωτεΐνη για την κυτταρική ανάπλαση και λειτουργία. ”

 

Να σημειωθεί πως οι παραπάνω ιστοσελίδες προέρχονται από πολύ παραδοσιακές πηγές, συμπεριλαμβανομένου της Purina και της Iams.  Η  Hills είναι η μόνη εταιρεία που “χρησιμοποιεί” ακόμη την θεωρία της “χαμηλής πρωτεΐνης”. Το σκεπτικό σήμερα είναι πως η χαμηλή πρωτεΐνη μπορεί να αποβεί επιβλαβής, και πως μία μετριασμένη ποσότητα υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης είναι επιθυμητή για σκύλους με νεφρικές παθήσεις. Επιπροσθέτως, περιορίζοντας την πρωτεΐνη σε σκύλους με υγιή νεφρά δεν αποτρέπει την νεφρική ανεπάρκεια.

Δείτε http://lpi.orst.edu/infocenter/minerals/phosphorus/ για (ανθρώπινη κατατόπιση) πληροφορίες σχετικά με το φώσφορο και τι προκαλούν τα υπερβολικά επίπεδα στο αίμα.